Ambassador training

Onder invloed van de maatschappelijke druk tot meer transparantie worden merken en organisaties steeds vaker gedwongen een mening te ventileren of mee te discussiëren over issues. Zo krijgen je key-medewerkers vragen van stakeholders waarop ze een antwoord moeten geven. Kunnen ze dat? En doen ze dat consistent, in lijn met jouw message house of aan de hand van je corporate story? In een Ambassador Training leert MessageLab jouw medewerkers om in lijn met het message house hun verhaal te vertellen, issues te bespreken, vragen te pareren en onjuistheden te weerleggen. Iedereen doet dat op zijn eigen persoonlijke manier, maar altijd vanuit één boodschap.

Inhoud ambassador training

Een Ambassador Training begint altijd met de boodschap, de juiste story. Wat willen we over ons merk of onze producten vertellen? En wat niet? Wat zijn mispercepties in de markt en hoe weerleg je die met de juiste argumenten en feiten. Eerst krijgen de deelnemers de inhoudelijke tools aangereikt om hun verhaal goed te vertellen. Daarna gaan we in op het belang van vocale, verbale en visuele communicatie aan de hand van sprekende voorbeelden. In het praktijkdeel oefenen we op een interactieve wijze zowel de inhoud als de presentatietechniek. Dat doen we via korte interviewsessies die na afloop bondig van commentaar worden voorzien door onze trainers.

De training is bedoeld voor key-medewerkers die een ambassadeursfunctie voor je merk hebben.